E-learning (SharePoint LMS)


PROFESJONALNA PLATFORMA DO TWORZENIE I ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI E-LEARNINGOWYMI, W OPARCIU O ŚRODOWISKO SHAREPOINT


Szkolenie rozproszonej kadry, zarządzanie kompetencjami, kursy mobilne, centralna baza szkoleń, dyskusja i zbieranie opinii oraz wiele innych opcji, a wszystko to przy użyciu profesjonalnego środowiska pracy, które Twoja organizacja zna i wie jak używać.

Tworzenie i zarządzania szkoleniami e-learning w oparciu o środowisko Microsoft SharePoint

SharePoint LMS to rozbudowana funkcjonalnie platforma e-learning zapewniająca uczestnikom i trenerom profesjonalne środowisko pracy.

Szkolenie rozproszonej kadry, zarządzanie kompetencjami, kursy mobilne, centralna baza szkoleń, dyskusja i zbieranie opinii oraz wiele innych opcji, a wszystko to przy użyciu jednolitej platformy, którą Twoja organizacja już wie jak używać.

Nowoczesne i skuteczne szkolenia

SharePoint LMS pozwala intuicyjnie łączyć istniejące i nowe elementy szkolenia. Umożliwia wykorzystanie dostępnych materiałów, dokumentów i multimediów, a także różnych kanałów komunikacji i metod nauczania, tak aby dostarczyć multimedialne szkolenia, które dla uczących się będą wartościowym źródłem wiedzy.
 • Katalogi kursów
 • Quizy, testy i oceny
 • Scieżki szkoleniowe i certyfikaty
 • Zgodność ze standardem SCORM i AICC
 • Narzędzia tworzenia kursów
 • Raportowanie aktywności i postępów w nauce
 • Narzędzia tworzenia kursów
 • Raportowanie aktywności i postępów w nauce
 • Narzędzia pracy grupowej: czat, forum dyskusyjne, zadania
 • Szkolenia mieszane (blended classroom)

Zarządzanie kompetencjami

Samo przełożenie celów biznesowych na zadania pracowników może nie być skuteczne bez określenie potrzebnych kompetencji do ich realizacji. SharePoint LMS sprawia, że proces zarządzania kompetencjami jest intuicyjny i łatwy.
 • Stworzenie ram kompetencji
 • Analiza luki umiejętności pracownika w czasie rzeczywistym
 • Modelowanie planu rozwoju kompetencji
 • Automatyczne przełożenie planu rozwoju na aktywności w platformie e-learning
 • Śledzenia i raportowania realizacji plan rozwoju kompetencji

Kontrola postępów nauczania

Skuteczność szkoleń bez wiarygodnego pomiaru postępów nauki jest istotnie ograniczona. Dostarczane przez SharePoint LMS raportowanie i analizy w czasie rzeczywistym, zapewniają czytelny obraz postępów ucznia oraz efektywności szkolenia.
 • Śledzenie postępów nauki, a także udziału i zakończenie szkolenia
 • Certyfikaty ukończenia
 • Kokpity postępów osobistych
 • Zarządzanie procesami śledzenia postępów nauki i uzyskanych ocen
 • Konfigurowalne raporty

Automatyzacja procesów nauki

Nowoczesne technologie są bezwartościowe, jeśli wysiłek organizacji do ich zarzadzania i utrzymania jest zbyt duży.. SharePoint LMS umożliwia parametryzację programu rozwoju pracowników w postaci automatycznego procesu.
 • Udział w kursie, zakończenie i śledzenia wydajności
 • Obowiązkowe i nieobowiązkowe zapisy
 • Przypisanie w oparciu o role kierownicze
 • Spersonalizowane scenariusze szkoleń
 • Katalogi dostępnych kursów
 • Samodzielna rejestracja i listy oczekujących
 • Automatyczne powiadomienia

Wykorzystaj posiadanego sharepoint

Po co inwestować w nową infrastrukturę i kompetencje? SharePoint LMS wykorzystuje istniejącą infrastrukturę SharePoint, znajomość procesów, i wiedzą w celu stworzenia zaawansowanej platformy szkoleń elektronicznych, która działa tak, jak Twoja organizacja i uczniowie już pracują.
 • Globalny zasięg poprzez infrastrukturę SharePoint
 • Konfigurowalne interfejsy oparte o SharePoint
 • Zintegrowane zarządzanie dokumentami
 • Zarządzanie użytkownikami poprzez AD/FBA
 • Łatwa, scentralizowana administracja
 • Bogate środowisko współpracy użytkowników