Elektroniczne treści szkoleń


KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PROCESU TWORZENIA MULTIMEDIALNYCH SZKOLEŃ I KURSÓW E-LEARNING ZGODNYCH ZE STANDARDEM SCORM 1.2 / 2004.


Tworzymy dedykowane szkolenia e-learning`owe w zaawansowanych technologiach multimedialnych według założeń i celów określonych przez Klienta, gwarantujących pełną interakcję i zaangażowanie użytkownika.
Tworzymy dedykowane szkolenia e-learning`owe w zaawansowanych technologiach multimedialnych według założeń i celów określonych przez Klienta, gwarantujących pełną interakcję i zaangażowanie użytkownika.

Bazując na naszym doświadczeniu prace związane z przygotowaniem kursu określiliśmy jako proces będący cyklem składającym się z czterech podstawowych etapów:
 • Analiza

  Celem tego etapu jest określenie potrzeb szkoleniowych poprzez zdefiniowanie realistycznych celów, które posłużą do stworzenia właściwego projektu. W ramach etapu analizy należy określić następujące informacje:
  • Cele biznesowe.
  • Rezultaty, jakie mają zostać osiągnięte po przeprowadzeniu szkolenia.
  • Osoby, które będą szkolone.
  • Czego chcą się one nauczyć? Co ich motywuje do nauki? Ile wiedzy i jakiego rodzaju chcą sobie przyswoić?
  • Sposób, w jaki będą miały dostęp do kursu; okoliczności i czas, w jakim zamierzają go przeprowadzić?
  • W jak sposób uczą się najlepiej (zdolności językowe, umiejętności posługiwania się komputerem)?
  • Jaki jest ich aktualny poziom wiedzy?
 • Projekt

  Stworzenie specyficznego planu na podstawie celów i założeń określonych na etapie analizy. W ramach projektu dokonuje się podziału ogólnych celów przedsięwzięcia na pojedyncze cele niższego poziomu. Ich szczegółowa specyfikacja pozwala na określenie elementarnych części szkolenia pozwalających je osiągnąć. Projekt powinien obejmować:
  • Ustalenie specyficznych celów szkoleniowych,
  • Identyfikacja najlepszych metod szkoleniowych oraz mediów do wykorzystania w kursie (testy, gry, interakcja, test, głos, obraz),
  • Określenie metod implementacji poszczególnych elementów szkolenia,
  • Określenie struktury kursu,
  • Określenie standardów interfejsu graficznego oraz metod interakcji.
 • Tworzenie

  Prace związane z tworzeniem kursu powinny przebiegać etapowo. Ze względu na cykl zachodzącego procesu wskazane jest, aby zespół tworzący kurs przekazywał na bieżąco postęp swoich prac tak, aby mogły być one od razu ewaluowane i poprawiane.

 • Weryfikacja

  Nasze doświadczenie wskazuje, że żaden kurs nie jest idealny i każdy może zostać poprawiony. Przed oddaniem do użytku, kurs powinien być zweryfikowany pod względem wszystkich założeń określonych na etapie analizy (przede wszystkich chodzi o efektywność kursu). W ramach weryfikacji kursu może zostać przeprowadzone szkolenie pilotażowe.