BPMS (K2 blackpearl)


KOMPLEKSOWA PLATFORMA BPMS Z M.IN. GRAFICZNYMI NARZĘDZIAMI PROJEKTOWANIA PROCESÓW I INTERFEJSÓW, INTEGRACJI ORAZ EDYCJI REGUŁ BIZNESOWYCH


Platforma K2 blackpearl to rozwiązanie pozwalające na standaryzację, pomiar, analizę i optymalizację procesów biznesowych, a także automatyzację powtarzających się czynności oraz integrację rozproszonych informacji i aplikacji w jedno, wspólne środowisko pracy.

Zintegrowane środowisko pracy aplikacji biznesowych

Platforma K2 blackpearl to rozwiązanie pozwalające na standaryzację, pomiar, analizę i optymalizację procesów biznesowych, a także automatyzację powtarzających się czynności oraz integrację rozproszonych informacji i aplikacji w jedno, wspólne środowisko pracy.

 • Graficzne projektowanie procesów
 • Graficzne projektowanie interfejsu
 • Monitorowanie i raportowanie
 • Edytor reguł biznesowych
 • Integracja z systemami
 • Zarządzanie treścią
 • Biblioteka zasobów
 • Centralna administracja

INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Użytkownicy końcowi otrzymują to, czego naprawdę im potrzeba, tam, gdzie tego potrzebują i w kontekście, który jest im niezbędny.

 • Mobilny dostęp do pracy i danych
 • Możliwość dostosowywania funkcjonalności interfejsu użytkowania lub korzystania z domyślnych opcji wyglądu
 • Osadzanie stworzonych widoków w aplikacjach innych producentów, takich jak SharePoint lub aplikacjach dedykowanych
 • Integracja z narzędziami społecznościowymi gwarantująca interaktywność i usprawniająca współpracę
 • Rozwiązania dla systemów pracy opartych na definiowanych rolach

Narzędzia projektowania wizualnego

Specjaliści do spraw biznesowych, jak i osoby techniczne mają możliwość łatwego opracowywania formularzy, modelowania procesów, integrowania systemów i tworzenia raportów.

Wśród dostępnych opcji narzędziowych znajdują się przeglądarki, rozwiązania typu „gruby klient”, SharePoint oraz Visual Studio, zaś użytkownicy mogą ze sobą współdziałać bez względu na to, jakie preferują środowisko.

Zarządzanie treścią

Korzystaj z systemów zarzadzania treścią, takich jak SharePoint, aby zapewnić właściwą współpracę, dostęp do nieuporządkowanych danych i integrację społecznościową.

 • Użytkowanie i zarządzanie dokumentami i arkuszami kalkulacyjnymi
 • Organizowanie zróżnicowanych i nieliniowych treści (zarządzanie projektami, przypadkami)
 • Wsparcie dla rozwiązań multimedialnych (wideo, audio)
 • Integracja ze strumieniami przepływu informacji społecznościowych

Reguły biznesowe

Reguły biznesowe mogą być proste (np. dla zatwierdzenie pojedynczego zlecenia zakupu) lub bardzo złożone (np. dla należytego reagowania na zmieniające się środowisko regulacyjne).

Jednak w każdym przypadku gwarantują, że podjęte zostaną odpowiednie kroki, a mogą obejmować:
 • Przekazywanie na wyższy szczebel i zmianę ukierunkowania spraw
 • Powiadomienia
 • Prostotę uwzględniania danych branżowych w ramach reguł biznesowych

Biblioteka zasobób

Platforma K2 posiada katalog zasobów wielokrotnego użytku, dzięki któremu tworzenie nowych rozwiązań we wszystkich jednostkach organizacyjnych przedsiębiorstwa jest jeszcze łatwiejsze, szybsze i bardziej spójne.

Masz możliwość wielokrotnego wykorzystania:
 • Logiki biznesowej i obliczeń
 • Snippetów lub kompletnych obiegów pracy
 • Formularzy i widoków, w tym sterujących
 • Raportów, funkcji integracji branżowej

Integracja

Twórz pomosty pomiędzy ludźmi, systemami, a nawet firmami w ramach procesów. K2 pomoże ci je zbudować.

 • Integracja systemów typu Line-of-Business
 • Dostęp do danych w chmurze (Office 365, Salesforce.com, aplikacje chmurowe)
 • Integracja z systemami zarządzania treścią i danymi nieuporządkowanymi (dokumenty, arkusze kalkulacyjne)
 • Wykorzystanie platform społecznościowych i kolaboracyjnych
 • Tworzenie procesów bazujących na dopływie informacji

Raportowanie i monitoring zdarzeń

Biznes funkcjonuje w czasie rzeczywistym. Tak samo działa K2.

 • Możliwość przesyłania informacji o zdarzeniach do pracowników, jak również do systemów K2 i systemów innych producentów w celu podejmowania dalszych działań
 • Tworzenie powiązań między zdarzeniami a danymi
 • Definiowanie zdarzeń powiązanych z zadaniami, adresami e-mail i powiadomieniami społecznościowymi przy pomocy graficznych kreatorów

Administrowanie

K2 daje ci możliwości i narzędzia do adaptacji własnego środowiska i zarządzania nim.

 • Zarządzanie rozwiązaniami w wygodnym środowisku administracyjnym
 • Opcje zabezpieczeń na poziomie procesów i zadań dostosowane do konkretnych potrzeb zarządzania bezpieczeństwem
 • Zarządzanie wersjami, które pozwala z łatwością operować poszczególnymi wersjami procesów

Więcej szczegółów

www.k2blackpearl.pl