BIP


ELASTYCZNY SYSTEM ZARZĄDZANIE I UDOSTĘPNIANIA TREŚCI ZGODNIE Z USTAWĄ O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ


Biuletyn Informacji Publicznej to podstawowe narzędzie komunikacji społecznej dla jednostek publicznych stworzone w celu powszechnego udostępniania informacji w postaci elektronicznej.
Biuletyn Informacji Publicznej to podstawowe narzędzie komunikacji społecznej dla jednostek publicznych stworzone w celu powszechnego udostępniania informacji w postaci elektronicznej.

Rozwiązanie 2BITS zostało zaprojektowane w zgodzie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z dnia 28 października 2005 r, jak również Rozporządzeniem MSWiA z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Każdy portal BIP projektowany przez 2BITS jest wyposażony w następujące składowe:
  • Elementy projektu graficznego wraz z elementami obligatoryjnymi
  • Menu podmiotowe, spis podmiotów, dane teleadresowe redakcji, instrukcja korzystania z BIP
  • Moduł wyszukiwawczy oraz Rejestr Zmian

Stosowane technologie

  • 2BITS CMS, PHP, NGINX, MYSQL
  • MS SharePoint, ASP.NET, IIS, MS SQL