INTRANET


ZOPTYMALIZOWANA KOMUNIKACJA WEWNĄTRZ ORGANIZACJI ORAZ UPROSZCZENIE I PRZYSPIESZENIE PROCESÓW W NIEJ ZACHODZĄCYCH, TO BEZPOŚREDNI WZROST EFEKTYWNOŚCI I PRODUKTYWNOŚCI FIRMY


Intranet to znacznie więcej niż tylko narzędzie komunikacji czy udostępniania dokumentów. Oferowane przez 2BITS rozwiązania to także narzędzia pracy, obsługujące specyficzne procesy biznesowe dostosowane do potrzeb konkretnych organizacji.
Rozwiązania, które oferujemy opierają się na technologiach Microsoft SharePoint i K2 Blackpearl.