Zabezpieczenie publikacji elektronicznych


OZNAKOWANIE PUBLIKACJI ELEKTRONICZNY W POSTACI WIDOCZNYCH I NIEWIDOCZNYCH ETYKIET (WATERMARKI) TO SKUTECZNYCH SPOSÓB NA ZABEZPIECZENIE PRAW WŁASNOŚCI W INTERNECIE


Dzięki zastosowaniu znakowania (watermarki) publikacji elektronicznych, znacząco można ograniczyć ryzyko z tytułu nielegalnego wykorzystania materiałów w sieci Internet.
Dzięki zastosowaniu znakowania publikacji elektronicznych, znacząco można ograniczyć ryzyko z tytułu nielegalnego wykorzystania materiałów w sieci Internet.

System 2BITS pozwala zabezpieczyć pliki w postaci widocznych i niewidocznych etykiet (watermarków) w plikach pdf i epub. Wszystkie niewidoczne znaki są trudne do usunięcia i pozwalają w jednoznaczny sposób zidentyfikować transakcję (ID Zamówienia) oraz nabywcę.

Dodatkowo w przypadku plików pdf w zależności od wymogów Klienta mogą zostać ograniczone prawa w zakresie kopiowania tekstu oraz drukowania. W związku z faktem, że publikacje są udostępniane w dwóch różnych formatach, do każdego został opracowany oddzielny sposób ich znakowania.

System jest udostępniany w postaci kompleksowej usługi (SAS).

Elementy funkcjonalne usługi

  • Dedykowany serwer, utrzymywany w zasobach wykonawcy.
  • Kolejkowanie poleceń generowania.
  • Szyfrowanie i podpisywanie plików.
  • Weryfikację poprawności wygenerowanych pliku.
  • Usługa sieciowa do przyjmowania żądań generowania plików.
  • Przesyłanie wygenerowanych plików wraz z linkiem do infrastruktury Klienta.
  • Interface www do wglądu w listę przetwarzanych, przetworzonych oraz nieprzetworzonych żądań.
  • Interface eksportowania raportów w postaci plików csv z listą przetwarzanych oraz nieprzetworzonych żądań w określonym przedziale czasowym.