Testy wydajności


WYDAJNOŚĆ APLIKACJI STANOWI JEDEN Z NAJWAŻNIEJSZYCH ELEMENTÓW UDANEGO WDROŻENIA. GWARANCJE SUKCESU ZAPEWNIA KOMPLEKSOWE BADANIE WYDAJNOŚCI WDRAŻANYCH APLIKACJI.


Testy wydajności powinny pozwolić nie tylko na identyfikację, ale też na wyeliminowanie tzw. wąskich gardeł obniżających wydajność wdrażanych systemów.

Zakres usług

  • Kompleksowe testy wydajności
  • Generowanie wysokiego obciążenia (nawet 1M+ VU)
  • Definiowanie profili ruchu
  • Badanie wydajności we wdrożeniach agile (SCRUM, SAFe)
  • Monitoring elementów infrastruktury systemów
  • Weryfikacja skalowalności systemów

Korzyści

  • Pewność, że system w obciążeniu produkcyjnym będzie działać poprawnie
  • Precyzyjne wskazanie wąskich gardeł przy zastosowaniu monitoringu elementów infrastruktury
  • Potwierdzenie komfortu pracy użytkownika końcowego