Testy biznesowe systemów


WERYFIKACJA DZIAŁANIA PROCESÓW BIZNESOWYCH JEST NAJWAŻNIEJSZYM ELEMENTEM PROCESU TESTOWANIA OPROGRAMOWANIA.


Efektem zrealizowanych testów jest rzetelna ocena jakości weryfikowanego produktu oraz spełnienia przez niego zdefiniowanych wcześniej wymagań.

Zakres usług

 • Testy funkcjonalne procesów biznesowych
 • Testy odbioru
 • Testy systemów zarządzania przedsiębiorstwem (SAP, Oracle EBS)
 • Testy systemów sprzedaży i rozliczania
 • Testy ciągłości biznesowej
 • Weryfikacja użyteczności
 • Testy regresji procesów biznesowych

Korzyści

 • Poprawa jakości wdrażanych rozwiązań
 • Wczesna identyfikacja ryzyk związanych ze zmianami systemów informatycznych
 • Zwiększenie efektywności wsparcia procesów biznesowych przez system ICT
 • Minimalizacja ryzyka wystąpienia przestojów i redukcja strat wynikających z niedostępności i nieprawidłowości działania systemu
 • Zwiększenie wiarygodności i spójności danych w systemach ICT oraz raportów generowanych na ich podstawie