Testy bezpieczeństwa


RAPORTY O STANIE BEZPIECZEŃSTWA CYBERPRZESTRZENI I PRZETWARZANYCH W NIEJ INFORMACJI JEDNOZNACZNIE WSKAZUJĄ NA LICZNE ZAGROŻENIA DLA FIRM I INSTYTUCJI W TYM OBSZARZE.


Nie powinien ich bagatelizować żaden kierownik działu IT czy bezpieczeństwa. Często jesteśmy też świadkami doniesień medialnych o kolejnych incydentach związanych z bezpieczeństwem danych, jakie dotykają różnych organizacji czy ich klientów.

Zakres usług

  • Testy penetracyjne aplikacji
  • Audyt konfiguracji systemów i usług
  • Monitoring i analiza ruch sieciowego
  • Testy bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej
  • Testy odporności na ataki DoS/DDoS

Korzyści

  • Obiektywna i niezależna ocena rzeczywistego stanu zabezpieczeń organizacji
  • Spełnienie wymogów prawa i innych regulacji – poprzez utrzymywanie odpowiednich standardów bezpieczeństwa zasobów IT
  • Zapobieganie stratom finansowym powstałym w wyniku działania hakerów czy nielojalnych pracowników
  • Ochrona marki i zaufania Klientów – poprzez usuwanie podatności w aplikacjach i zmniejszanie ryzyka wycieku danych