Testy aplikacji mobilnych


ROZWIĄZANIA MOBILNE SĄ TWORZONE PRZEDE WSZYSTKIM DLA KLIENTÓW, DLATEGO KAŻDE TAKIE ROZWIĄZANIE POWINNO BYĆ KOMPLEKSOWO SPRAWDZONE POD KĄTEM WYDAJNOŚCI, KOMUNIKACJI Z API, FUNKCJONALNOŚCI I UŻYTECZNOŚCI.


Im dokładniejsze testy, tym większa pewność, że aplikacja nie będzie stwarzać problemów użytkownikowi końcowemu.

Zakres usług

 • Testy użyteczności oparte o standard AQuA
 • Testy UX z użytkownikami
 • Wieloplatformowe testy automatyczne
 • Testy bezpieczeństwa aplikacji na urządzeniach mobilnych
 • Testy wydajnościowe z emulowaniem parametrów sieci
 • Testy integracji aplikacji mobilnej z systemami korporacyjnymi

Korzyści

 • Pewność, że użytkownik końcowy będzie usatysfakcjonowany z korzystania ze strony lub aplikacji mobilnej
 • Opinia na temat doświadczeń użytkowników jeszcze przed wdrożeniem produkcyjnym
 • Rekomendacje jak poprawić użyteczność (UX)
 • Miarodajne testy wydajnościowe
 • Automatyczna regresja na wielu urządzeniach i wersjach systemów operacyjnych jednocześnie