Relacje inwestorskie


DEDYKOWANE PORTALE WWW ZGODNE Z ZALECENIAMI PROGRAMU WSPIERANIA PŁYNNOŚCI GPW WRAZ Z MODUŁAMI WIZUALIZACJI DANYCH GIEŁDOWYCH I RAPORTOWANIA


Transparentna polityka informacyjna spółki jest podstawą rzetelnej wyceny spółki przez rynek, oraz wypełnieniem obowiązków ustawowych nakładanych przez prawo dla spółek publicznych. Jasne kryteria informacyjne oraz przestrzeganie Kodeksu Dobrych Praktyk, wzmacnia wiarygodność spółki w środowisku analityków i społeczności inwestorskiej.
Transparentna polityka informacyjna spółki jest podstawą rzetelnej wyceny spółki przez rynek, oraz wypełnieniem obowiązków ustawowych nakładanych przez prawo dla spółek publicznych. Jasne kryteria informacyjne oraz przestrzeganie Kodeksu Dobrych Praktyk, wzmacnia wiarygodność spółki w środowisku analityków i społeczności inwestorskiej.

Moduł Relacji Inwestorskich oferowany przez 2BITS jest kompletnym i profesjonalnym narzędziem, dzięki któremu IR Manager będzie mógł samodzielnie kształtować relacje z uczestnikami rynku w kanale nowych mediów. Struktura i architektura informacji w serwisie relacji inwestorskich 2BITS jest wzorowana na zaleceniach Programu Wspierania Płynności GPW (Modelowy Serwis Relacji Inwestorskich). Serwisy tworzone przez 2BITS były finalistami oraz laureatami konkursu „Złota Strona Emitenta”.

Stosowane technologie

  • 2BITS CMS, PHP, NGINX, MYSQL
  • MS SharePoint, ASP.NET, IIS, MS SQL