e-Wnioski


KOMPLEKSOWE ŚRODOWISKO DO TWORZENIE I ZARZĄDZANIE WNIOSKAMI ELEKTRONICZNYMI WRAZ Z ELASTYCZNYM MECHANZMEM ICH PUBLIKACJI.


Platforma wniosków elektronicznych (e-Wnioski) to kompleksowe środowisko do tworzenie, publikacji i zarządzanie wnioskami elektronicznymi. Dzięki elastycznej i modyfikowalnej strukturze rozwiązania użytkownik może samodzielnie bez wiedzy technicznej stworzyć dowolny wniosek i opublikować do w Intra/Intenecie.
Platforma wniosków elektronicznych (e-Wnioski) to kompleksowe środowisko do tworzenie, publikacji i zarządzanie wnioskami elektronicznymi. Dzięki elastycznej i modyfikowalnej strukturze rozwiązania użytkownik może samodzielnie bez wiedzy technicznej stworzyć dowolny wniosek i opublikować do w Intra/Intenecie.

Dodatkowo celem kontroli skuteczności działań marketingowych każdy wniosek może mieć przypisane źródło wyświetlania oraz rodzaju kampanii które dotyczy. Dzięki temu użytkownik zyskuje doskonałe narzędzie do analizy skuteczności poszczególnych kanałów i mediów promocyjnych. Całość aktywności w systemie może myć automatycznie przenoszona do systemów typu CRM za pośrednictwem strumieni XML dzięki elastycznemu narzędziu do generowania exportów.

Panel operatora

Szybki dostęp do wniosków, spraw i zadań uzależnionych od roli i przydziału użytkownika

 • Obsługa wielu typów wniosków
 • Bezpośredni dostęp do baz: wszystkich, nowych, „twoich” i archiwalnych wniosków
 • Wydruk wybranego wniosku do formatu PDF
 • Filtrowanie i wyszukiwanie względem typu, statusu i innych atrybutów
 • Możliwość przydzielania wniosków do określonego Operatora
 • Podgląd i edycja wybranego wniosku wraz z trybem komentowania wprowadzonych zmian
 • Dostęp do historii wniosku (historia zmian dla wniosku oraz przydziałów wniosku do Operatorów)
 • Eksportowanie wniosków do formatu CSV oraz XML
 • Zmiana statusu wniosku

Baza użytkowników

Elastyczny system dodawania użytkowników oraz ich ról i uprawnień w systemie

 • Filtrowanie bazy użytkowników wglądem zadanych kryteriów
 • Dodawanie nowego konta użytkownika
 • Edycję istniejącego konta użytkownika
 • Zmiana statusu konta użytkownika (konto aktywne, nieaktywne, zablokowane)
 • Zmiana hasła dla konta użytkownika
 • Akceptowanie zmian dla konta użytkownika (wariant potwierdzania zmian na „dwie ręce”)
 • Wgląd w rejestr zmian dla rekordu użytkownika lub bazy użytkowników
 • Edycję drzewa struktury organizacyjnej

Moduł definicji wniosków

Zarządzanie typami wniosków oraz ich strukturą polami i zawartością

 • Tworzenie nowego typu wniosku
 • Zarządzanie kopią roboczą typu wniosku
 • Testowanie wniosków i kopii roboczej
 • Edycja formularzy typu wniosku:
  • Dodawanie i usuwanie formularzy
  • Dodawanie i usuwanie sekcji formularza
  • Edycja widoczności i zależności warunkowej
  • Konfiguracja trybu pracy kontrolek
  • Dostępne typy kontrolek: Data i czas, Długi tekst, E-mail, Flaga, Imię wnioskodawcy, Kwota, Link do zewnętrznego systemu, Lista jednokrotnego wyboru, Lista wielokrotnego wyboru, Nazwisko wnioskodawcy, Nr dowodu osobistego, Nr NIP, Nr paszportu, Nr PESEL, Nr REGON, Nr telefonu, Pole numeryczne, Pole tekstowe, Tablica pól, Załącznik

Moduł definicji procesów

Graficzne zarządzanie definicjami procedur obiegu informacji wniosków

 • Utworzenie nowego typu procedury
 • Zarządzanie kopią roboczą typu procedury
 • Zarządzanie definicją procedury
 • Dodawanie nowego elementu do diagramu przepływu danych
 • Konfiguracja elementu typu „stan początkowy” i „stan końcowy”
 • Konfiguracja elementu typu „stan pośredni”
 • Konfiguracja elementu typu „zadanie”
 • Tworzenie i konfiguracja powiązania (przepływu) pomiędzy stanem a zadaniem
 • Zarzadzanie słownikiem statusów i zmiennych procedur

Moduł definicji wydruków

Graficzne zarządzanie definicjami dokumentów generowanych przez system

 • Tworzenie i modyfikacja szablonów wydruku
 • Automatyczne tworzenie dokumentów PDF
 • Definicja nagłówków, stopek, sekcji i właściwości dokumentów
 • Osadzanie znaków specjalnych i zmiennych
 • Zarządzanie widocznością sekcji dokumentu
 • Kopie robocze wydruku
 • Testowanie szablonu
 • Rejestr zmian szablonu wydruku

Moduł rejestru zmian

Dostęp do historii operacji operatorskich i administracyjnych w ramach platformy

 • Zapis następujących elementów:
  • Wykonawca
  • Data
  • Wartość przed zmianą
  • Wartość po zmianie
 • Nadzorowane obiekty:
  • Baza użytkowników
  • Zarządzanie typami wniosków
  • Zarządzanie typami procedur
  • Zadania procedury
  • Dokumenty
  • Paczki eksportowe