e-Partner
systemy afiliacyjne


ELASTYCZNE ŚRODOWISKO TWORZENIA, DYSTRYBUCJI, KONTROLI ORAZ POMIARU SKUTECZNOŚCI EMISJI STRON PROMOCYJNYCH W SIECIACH AFILIACYJNYCH


System e-Partner składa się z modułów związanych z elastycznym tworzeniem treści stron promocyjnych oraz modułów komunikacji i transmisji witryn do portali należących do systemu witryn partnerskich.
System e-Partner składa się z modułów związanych z elastycznym tworzeniem treści stron promocyjnych oraz modułów komunikacji i transmisji witryn do portali należących do systemu witryn partnerskich.

Wybrane funkcjonalności

  • Elastyczne tworzenie treści w oparciu o przyjazny system zarzadzania treści (CMS).
  • Możliwość tworzenie dowolnej ilości serwisów partnerskich.
  • Możliwość zdefiniowania dla każdego elementu lub drzewa inne szablony układu treści (zgodnie ze specyfikacją strony partnera).
  • Automatyczny eksport offline plików: stworzone strony internetowe są eksportowane do oddzielnych katalogów i kompresowane do formatu (*.zip)
  • Wszystkie pliki graficzne, skrypty *.css i / lub *.js są eksportowane do oddzielnych katalogów, które są również dołączone do skompresowanego archiwum *.zip.
  • Możliwość zdefiniowania dla każdego partnera innego zakres publikowanej informacji.
  • Automatyczne wgrywanie paczek do serwisów partnerskich z wykorzystanie ftp.