BlueBits
system komunikacji masowej


WYDAJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA I REALIZACJI ELEKTRONICZNYCH KAMPANII MARKETINGOWYCH I INFORMACYJNYCH W OPARCIU O E-MAIL I SMS.


Elastyczna platforma do zarządzania i realizacji procesów komunikacji w oparciu o e-mail i sms
Elastyczna platforma do zarządzania i realizacji procesów komunikacji w oparciu o e-mail i sms.

Bluebits to efektywny i intuicyjny system do:
 • Planowania
 • Projektowania
 • Prognozowania
 • Realizowania
 • Analizowania
 • Integracji procesów komunikacyjnych
Twojej organizacji, zarówno w obszarze kampanii marketingowych, jak również jednostkowych zadań informacyjnych w oparciu o e-mail i sms.

ZARZĄDZANIE KAMPANIAMI

Intuicyjny interfejs użytkownika do zarządzania kampaniami informacyjnymi w trakcie ich przygotowania, realizacji czy archiwizacji.

 • Tworzenie nowych kampanii
 • Zarządzanie kampaniami do których użytkownik ma dostęp w postaci pogrupowanych list
  • Kampanie w przygotowaniu
  • Kampanie aktywne
  • Kampanie zakończone
 • Filtrowanie i przeszukiwanie zbioru kampanii
 • Klonowanie, aktywacja i zakończenie kampanii zadań informacyjnych w oparciu o e-mail i sms.

PROJEKTOWANIE TREŚCI

Proste i wygodne tworzenie treści elektronicznych (mail, sms) wysyłanych do odbiorców w ramach zaplanowanych zadań lub kroków kampanii.

 • Graficzny moduł do tworzenia treści e-mail i sms (WYSIWYG).
 • Osadzanie zmiennych na podstawie kontekstu użytkownika, np.: imię, nazwisko, e-mail, itp.
 • Obsługa płci adresata (np.: [f:’Szanowna’;m:’Szanowny’] )
 • Możliwość kopiowania treści z innych kampanii, importu z adresu html oraz archiwum *.zip.
 • Automatyzacja procesu rezygnacji z subskrypcji przesyłek informacyjnych
 • Parametryzacja sposobu osadzania obrazków (pobierane z sieci lub osadzane wewnątrz listu elektronicznego)
 • Parametryzacja typu zawartości: html / txt.

ZARZĄDZANIE SUBSKRYBENTAMI

Proste i wygodne tworzenie treści elektronicznych (mail, sms) wysyłanych do odbiorców w ramach zaplanowanych zadań lub kroków kampanii.

 • Intuicyjny interfejs użytkownika do zarządzania adresatami kampanii informacyjnych w trakcie ich przygotowania, realizacji czy archiwizacji
 • Dodawanie i edycja „ręczna” adresatów
 • Import plików *.csv
 • Import bazy z innych kampanii
 • Zasilenie bazy adresatów przez API (webserwis, json)
 • Przeszukiwanie pełnotekstowe bazy adresatów

ADMINISTRACJA, ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI

 • Elastyczne zarządzanie użytkownikami, rolami, ich przydziałami i kampaniami, którymi zarządzają
 • Dodawanie kont firmowych
 • Dodawanie kont użytkowników
 • Precyzyjne określanie ról i zezwoleń użytkowników
 • Definicja przydziałów użytkowników do konkretnych kampanii
 • Zarządzanie polami użytkowników

RAPORTY I ZESTAWIENIA

 • Pełny rejestr zdarzeń / wykonanych zadań i udostępnianie wyników kampanii oraz kroków nadzorowanych w postaci wykresów i list
 • Ilość wysłanych e-maili / sms’ów w poszczególnych krokach
 • Ilość dostarczonych e-maili / sms’ów w i całej kampanii
 • Ilość kliknięć w linki nadzorowane (realizacja celów „call to action”)
 • Prezentacja wyników w rozkładzie: dziennym, tygodniowym, miesięcznym
 • Możliwość eksportu wyników do pliku *.csv
 • Możliwość dynamicznej zmiany parametrów kontekstu raportów i wykresów

INTERFEJSY INTEGRACYJNE

 • Łatwość integracji z dowolnym innym systemem. Gotowe interfejsy komunikacyjne dla każdej kampanii utworzonej w systemie.
 • Uwierzytelnienie użytkownika
 • Dodanie, usuwanie, edycja adresatów
 • Możliwość uruchomienia kampanii w dowolnym momencie
 • Możliwość integracji z dowolnym systemem informatycznym
 • Format xml / json