Aukcyjna platforma sprzedaży


SYSTEM AUKCJI INTERNETOWYCH TO PROFESJONALNA PLATFORMA POZWALAJĄCA NA ZAWIERANIE SPRZEDAŻOWYCH TRANSAKCJI INTERNETOWYCH POD WŁASNĄ MARKĄ.


Funkcjonalność platformy to bogate, praktyczne doświadczenia w konstruowaniu i eksploatacji systemu aukcyjnego, które zaowocowały nie tylko automatyzacją zadań powtarzalnych, ale także opracowaniem rozbudowanych mechanizmów bezpieczeństwa zgromadzonych danych
Funkcjonalność platformy to bogate, praktyczne doświadczenia w konstruowaniu i eksploatacji systemu aukcyjnego, które zaowocowały nie tylko automatyzacją zadań powtarzalnych, ale także opracowaniem rozbudowanych mechanizmów bezpieczeństwa zgromadzonych danych:

 • Szyfrowanie danych osobowych - wszystkie dane osobowe są szyfrowane w bazie danych.
 • Polityka bezpieczeństwa - doprecyzowana polityka bezpieczeństwa dotycząca procesu autentykacji tzn. definiowanie siły hasła, procedura wygasania hasła, przypominanie o wygaśnięciu hasła, itp.
 • Rejestr zmian - system automatycznie ewidencjonuje i przechowuje kompletny rejestr zmian przeprowadzanych na obiektach aukcji internetowej, użytkownika.
 • Szyfrowanie bazy danych - całość wewnętrznej komunikacji (wiadomości) jest przechowywana w bazie danych i dodatkowo szyfrowana.
 • Bezpieczna komunikacja – warstwa komunikacyjna Klienta z serwerem jest realizowana z wykorzystanie bezpiecznych protokołów (AMF + SSL).


Zakres funkcjonalności ofertowanych przez System Aukcji Internetowych (SAI) są podzielone na dwa obszary:

 • Konsola administracyjna
 • Część publiczna wraz z panelem Oferenta

Zarządzanie użytkownikami

 • Rejestracja nowego kont Sprzedawcy, Operatora, Działu.
 • Moduł samodzielnej rejestracji Oferenta.
 • Zarządzanie statusami Oferenta/Sprzedawcy.
 • Wgląd w historię operacji edycyjnych na obiekcie Oferenta/Sprzedawcy.
 • Wgląd w historię operacji dostępowych dla Oferenta/Sprzedawcy.
 • Możliwość definiowania wielu Sprzedawców, którzy wzajemnie nie widzą własnych aukcji.
 • Moduł powiadomień i wiadomości.
 • Panel wyszukiwania ze względu na rolę, status, nazwę, nazwisko, NIP, PESEL użytkownika.

Kategorie produktów

 • Zarządzanie drzewem kategorii produktów, widocznym z poziomu części publicznej SAI.
 • Zarządzanie kategoriami produktów tzn. Definiowanie atrybutów opisujących produkt, ustawienie alternatywnego ID dla produktu, tworzenie nowej kategorii na bazie istniejącej kategorii produktu (funkcjonalność kopiowania kategorii produktów).

Zarządzanie produktami

 • Dostęp: Administrator lub Sprzedawca.
 • Zarządzanie „cyklem życia” każdego z produktów (statusami - wylicytowany, zapłacony, zrealizowany).
 • Filtrowanie listy produktów względem określonych przez użytkownika kryteriów.
 • Wgląd w kompletną historię produktu tj. Wystawienia produktu na aukcji, zmiany statusu produktu.

Zarządzanie aukcjami

 • Uruchamianie różnych typów aukcji:
  • Malejące (zakupowe).
  • Rosnące (sprzedażowe – manualne, z agentem, opcja kup teraz).
 • Określanie dla aukcji cen wywoławczych i minimalnych.
 • Wielowymiarowa parametryzacja aukcji:
  • Data rozpoczęcia i zakończenia;
  • Ustawienie autoprzedłużania o określoną ilość minut czasu trwania aukcji w przypadku złożenia oferty w ostatnich określonych minutach jej trwania;
  • Zarządzanie miejsce wyświetlania aukcji na portalu (aukcja dnia, aukcje promowane, aukcje wyróżnione);
  • Możliwość zakończenia aukcji przez operatora przed czasem;
  • Wymóg manualnego potwierdzania ofert po zakończeniu aukcji;
  • Potwierdzenie oferty elektronicznie lub „papierowo”;
  • Sposób kalkulowania ceny minimalnej / maksymalnej.
 • Automatyzacja wystawiania aukcji - utworzenie aukcji jako nowy produkt lub ponowne wystawienie już istniejącego produktu.
 • Automatyczne ustawianie postąpienia w zależności od wartości przedmiotu aukcji.
 • Rejestrowanie zmian przeprowadzonych dla aukcji zaplanowanej lub trwającej, możliwość podglądu aukcji z poziomu konsoli administracyjnej.
 • Pełny wgląd w historię operacji realizowanych w kontekście danej aukcji.
 • Procedura anulowania aukcji trwającej – rozwiązanie zintegrowane z rejestrem zmian aukcji,
 • Lista ofert dla danej aukcji - podgląd (z uwzględnieniem trybu licytacji z agentem - zakładka "oferty Max.") lub zarządzanie ofertami (anulowanie oferty przez Sprzedawce/Administratora, wyświetlenie wyników aukcji dla manualnego potwierdzania ofert).
 • Możliwość umieszczania zdjęć prezentowanych w formie galerii, załączników oraz filmów Youtube.
 • Dostęp do historii przedmiotu aukcji tzn. z poziomu modułu aukcji możliwość szybkiego przefiltrowania listy aukcji z uwzględnieniem przedmiotu wybranej aukcji.
 • Tworzenie aukcji zastrzeżonych z ograniczonym dostępem.
 • Tworzenie aukcji prywatnych z wydzielonym dostępem.
 • Dostęp do kompletnego rejestru zmian wybranej aukcji.
 • Wewnętrzny moduł komunikacyjny z uczestnikami, dzięki temu każdy aspekt informacyjny związany z aukcją jest gromadzony przez system.

Wiadomości

 • Tworzenie nowych wiadomości do wybranego użytkownika, grupy użytkowników lub uczestników danej aukcji.
 • Filtrowanie listy wiadomości pod względem kategorii wiadomości, daty wysyłki wiadomości, statusu wiadomości.
 • Zarządzanie szablonami wiadomości w tym: szablonem statycznym i dynamicznym.

Raporty

 • Tworzenie raportu (format CSV) dot. zestawienia produktów.
 • Tworzenie raportu (format CSV) dot. zestawienia produktów, widok szczegółowy zawierający listę dodatkowych atrybutów przedmiotu oznaczonych jako widoczne w sekcji raportowej.
 • Raport dot. historii licytacji dla aukcji lub produktu.
 • Raport dot. aukcji - szczegółowy raport dot. wystawianych aukcji.

Dodatkowe funkcjonalności

 • Zarządzanie listą aktualności wyświetlaną po stronie frontend.
 • MicroCMS - edycja stron serwisu aukcji internetowych tj. regulamin aukcji, Pomoc itp.
 • Dostęp do profilu zalogowanego użytkownika (Sprzedawcy / Administratora).